Öppetider

Butiken öppen i hamnkontoret 12:00-18:00, fram till 6/7.

Mellan 7/7  –  3/8 har vi öppet mellan 10:00-19:00

Från 4/8  –  20/8 har vi öppet mellan 12:00-18:00.